Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
ZİYARETÇİ SAYIMIZ

Online : 12

Bugün : 184

Dün: 232

Bu Ay : 5071

Toplam: 226980

Bağlantılar & Faydalı Linkler
Ytong Donatılı Elemanlar / Taşıyıcı Düşey Duvar Elemanları / Taşıyıcı Düşey Duvar
ÜRÜN ADI
Ytong Donatılı Elemanlar / Taşıyıcı Düşey Duvar Elemanları / Taşıyıcı Düşey Duvar
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

TAŞIYICI DÜŞEY DUVAR ELEMANLARI
 
 

Boyut Toleransı : ± 2 mm
Profil Yapısı : Yarım ay biçiminde şerbet kanallı
Derz : Kanallar çimento şerbeti ile doldurulur
Alev / Yangın Direnci : Ateşe mukavim (F180-A)
Ses Direnci : 45-65 dB
Yüzey İşlemleri :
İç Yüzey : Alçı, Kireç / alçı sıvalar
Fayans/Seramik : Sıva gerekmeksizin doğrudan uygulanır.
Dış Yüzey : Endüstriyel mineral sıvalar, Hafif Sıvalar

Özellikleri ve Kullanıldığı Yerler :
Ytong Taşıyıcı Düşey Duvar Elemanları; G4 sınıfında, antikorozif çift sıra çelik donatılı olarak imal edilirler ve bu sınıfın özelliklerine sahiptirler.

Bu elemanlar;
1. En fazla 3 tam kata kadar konut ve dinamik yüklerin önemli olmadığı iş yerlerinde taşıyıcı iç ve dış duvar yapımında,
2. Ateşe dayanımlı ve ateşe yüksek dayanımlı taşıyıcı duvar yapımında,
3. Yangın duvarı yapımında,
4. Havalandırmalı dış duvarların iç tabakasının yapımında, kullanılırlar.
Elemanların yeterli kalınlığı ve malzemenin yüksek ısı yalıtım özelliği, duvarlarda her iklim bölgesinde yeterli ısı yalıtımını sağlamaktadır.

Ytong taşıyıcı düşey duvar elemanları boyuna istikamette pahlı veya pahsız ve şerbet kanallı olarak imal edilirler.

Sıvalı Taşıyıcı Düşey Duvar Elemanları, tüm kalınlıklarında F180 (yangına yüksek dayanımlı) sınıfındadır.

 
Boyutlar (cm)
Kalınlık

15

17,5

20

22,5

25

27,5

30

Max. Uzunluk

300

Standart Genişlik*

60

*Ytong Taşıyıcı Düşey Duvar Elemanları; standart genişlikleri dışında, talep edilmesi halinde 60cm’den daha küçük boyutlara kuru kesim yapılarak üretilebilmektedir.

Profil Yapısı
Ytong taşıyıcı düşey duvar elemanları, boyuna istikamette pahlı veya pahsız, şerbet kanallı olarak imal edilirler.

Taşıyıcı Düşey Duvarlarda Kat Adedi
Ytong Taşıyıcı Düşey Duvar Elemanları ile bodrum katı hariç 2., 3., 4. deprem bölgelerinde 3 tam kata kadar, yığma kargir sistemde, deprem yönetmeliğinin getirdiği önlemler içinde yapı yapılabilir. Bodrum kat hariç 2 tam kat olması halinde (1., 2., 3., 4. deprem bölgelerinde) asgari taşıyıcı duvar kalınlığı 20 cm olmalıdır.

Bodrum kat hariç 3 tam kat olması halinde zemin kat duvar kalınlığı 30 cm, 1. ve 2. katlarda düşey duvar kalınlığı en az 20 cm olmalıdır.

Taşıyıcı Düşey Duvar Temel Bağlantı Detayı 
Bu elemanların kullanıldığı yapı sistemine, genel olarak yığma sistem denilmektedir. Dolayısı ile duvarların altında ampatmanlı mütemadi temel kirişi vardır. Temel kesitlerinin belirlenmesinde arazi şartlarına bağlı bir nedenle özel bir önlem alınması gerekmeyen durumlarda genellikle Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Yönetmeliğinde önerilen tip temel kesiti dikkate alınabilir.

Temel Detayı
Ytong düşey duvar elemanları zemin kotundan yaklaşık 50 cm yukarıda, su basman kotunda temel perdeleri üzerine oturtulmalıdır. Yağmur suyunun montaj derzine dönmesini önlemek bakımından elemanların, yaklaşık 2 cm dışarıya taşırılarak damlalık teşkil edilmesi gereklidir.

Taşıyıcı Düşey Duvar Bağlantı Hatılı
Taşıyıcı iç ve dış duvarlar duvar üst kotunda betonarme hatıl ile birbirine bağlanmalıdır. Beton en az C20 sınıfında olmalı, hatılın genişliği üzerinde bulunduğu duvarın kalınlığında, yüksekliği ise en az 20 cm olmalıdır.

YTONG Taşıyıcı Düşey Duvarların Uygulanması ve Mimarı Detayları :

Uygulama
Düşey Duvar Elemanları uygulamasında; bir vinç, düşey duvar kavrayıcısı, montaj arabası, pah rendesi, Ytong testeresi ve diğer inşaat aletleri gereklidir. Tesisatların açılması için kanal açıcı, buat açıcı el aletleri kullanılır.

Elemanların istif yeri, taşıma mesafesi, kullanılacak montaj aletleri, grupların çalışma şekli ve sırası önceden planlanmalıdır.
1. Montajdan önce elemanların pahları gözden geçirilmeli, gerekiyorsa pah rendesi ile düzeltme yapılmalı, montajda temas edecek yüzeyleri temizlenmelidir. Elemanların döşeneceği zeminin düzgün ve terazide olması gerekir. Bunun için zemin ince bir çimento harç ile tesviye edilir. Zeminden yükselecek rutubete karşı, rutubet kesici kumlu bitümlü karton serilmelidir.
2. Montaja bina köşesinden başlanır. Burada iki eleman birbirine dik olarak tesbit edilir ve köşeden köşeye veya köşeden pencereye veya köşeden açıklık yönünde montaj yürütülür. Böylece, son elemanın montajında güçlük çekilmez. Montajda son elemanın kesilmesi gerekir ise o eleman kesilerek yerine uygun hale getirilir ve monte edilir.
3. Düşey duvar kavrayıcısı kullanılarak, elemanların harç tabakası üzerine rahatça oturması sağlanır. Bu şekilde harç tabakasının dağılması ve dışarıya taşması önlenir.
4. Montajın istenilen hassasiyetle yürütülmesi için ahşap bir mastar, köşeden köşeye yere tesbit edilir. Montaj bu mastara göre veher elemanın şakülü alınarak yapılır. Her yeni eleman yandaki elemana iyice sıkıştırılmalıdır. Montajdan önce,montaj hatalarını tesbit etmek için döşemeye yer yer işaret konulmalı ve montajın bu işaretlere uygun gittiği devamlı kontrol edilmelidir.
5. Duvar montajı tamamlandıktan sonra, elemanların birleşim yerlerindeki daire kesitli şerbet kanallarının şerbetleme işlemine başlanmalıdır. Önce kanallar ıslatılmalıdır. Bundan sonra elemanların üst düzeyinden yaklaşık 10 cm aşağıya kadar 300 Dz çimento şerbeti doldurulur. Üstte boş kalan10 cm’lik kısım, daha sonra hatıl betonu ile birlikte doldurulur. Özellikle bina köşelerinde ve enine duvarların bağlantı yerlerinde şerbetin basıncı ile elemanların oynamaması için, elemanların takviyesi gerekir.
6. Duvar elemanları montajdan sonra uzun süre bağlantısız ve hatılsız kalacaksa, duvar üst başlık hizasından 2-3 m’de bir takviye edilmelidir. Şerbet priz yapana kadar destekler kaldırılmamalı ve duvar üzerinde hiçbir işlem yapılmamalıdır. Üst hatıl bağlantısı için düşey şerbet kanallarına f10 mm donatı konulmalıdır. Elemanların döşeme ve hatıllara bağlanması bu filizlerle sağlanır. Köşe oluşumunda iki köşe elemanı profilden birbiri ile bağlanmadığından, elemanların birinde şerbet kanalı bulunmamaktadır. Bu eleman için gereken şerbet kanalı, kanal açıcı yardımı ile açılmalı, şerbetlenmeli ve köşe bağlantıları bağlantı demiri ile teçhiz edilmelidir.

ürünler ürünler ürünler ürünler ürünler ürünler ürünler ürünler