Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
ZİYARETÇİ SAYIMIZ

Online : 9

Bugün : 119

Dün: 179

Bu Ay : 4848

Toplam: 240303

Bağlantılar & Faydalı Linkler
DONATILI ELEMANLAR

ÇATI VE DÖŞEME ELEMANLARI

 
 

Boyut Toleransı : ± 2 mm
Profil Yapısı : Lamba zıvana geçmeli
Derz : Üstte kalan kanallar şerbetlenir.
Alev / Yangın Direnci : Ateşe mukavim (F180-A)
Ses Direnci : 45-65 dB
Yüzey İşlemleri : İç Yüzey: Alçı, Kireç/alçı sıvalar
Fayans/Seramik : Sıva gerekmeksizin doğrudan uygulanır.

Özellikler ve Kullanıldığı Yerler :
Çatı elemanları her çeşit (düz veya eğimli çatı), her biçim (beşik çatı, kırma çatı, şed çatı gibi) ve her çatı örtüsü ile (havalandırmalı-soğuk çatı veya havalandırmasız-sıcak çatı gibi) uygulanabilir.

Bu elemanlar bilinen tüm yapı taşıyıcı sistemleri üzerine monte edilebilirler (Çelik, betonarme, ahşap taşıyıcı sistemleri veya kâgir duvarlar). Firmamız tarafından verilen detayların eksiksiz uygulanması ile çatı veya döşeme montajı statik olarak levha etkisi kazanır. Bu durumda taşıyıcı sisteme konması gerekli olan rüzgar bağlantı elemanları ve diğer takviye elemanlarına gerek kalmaz. Ytong çatı ve döşeme elemanları boyuna doğrultuda pahlı, şerbet kanallı ve lamba zıvana profilli olarak üretilirler. Çatı elemanları G3 ve G4 sınıfı, döşeme elemanları ise G4 sınıfında üretilirler. Üretim esnasında bu elemanların içine çift sıra antikorozif çelik donatı konulur.

Ytong Döşeme Elemanları dinamik yüklerin etkilemediği döşemelerde 1000 kgf/m² yayılı yüke kadar üretilebilirler.

Elemanlar fabrikadan nihai taşıma gücünü kazanmış olarak sevk edilirler. Şantiyede, elemanları sadece yerlerine yerleştirmek, gerekli demir bağlantılarını koyarak derz ve şerbet kanallarına çimento şerbeti dökülmesi işlemi kalmaktadır. Bu bakımdan montaj büyük ölçüde kuru montaj olarak görülmelidir, kalıp ve inşaat iskelesine ihtiyaç duyulmamaktadır.

Ytong Çatı ve Döşeme Elemanlarının Uygulanması
Ytong çatı ve döşeme elemanlarının uygulanmasında vinç, Ytong çatı-döşeme kavrayıcısı, montajarabası, iki adet sıkıştırma manivelası, Ytong testeresi ve diğer inşaat aletleri gereklidir.

1. Montajdan önce istifteki plakların profil kısımlarında, birbirlerine geçmeyi önleyecek kalıntılar temizlenmelidir. Bu suretle montaj sırasında ölçü sapmaları önlenmiş olur.

2. Montaj sırasında, derzlerin akslarının birbirini tutması sık sık kontrol edilmelidir.

3. Ytong çatı ve döşeme elemanlarının oturacağı betonarme veya kâgir duvar önceden temizlenmeli daha sonra yaklaşık 1 cm kalınlığında çimento harç (1:4) ile tesviye edilmelidir. Montajdan önce elemanların gömülmemesi için harcın yeteri kadar sertleşmiş olması gerekmektedir.

4. Montaj, sarsıntısız çalışan bir vinç vasıtası ile Ytong çatı-döşeme kavrayıcısı kullanılarak daha kolay ve hızlı yapılır.

5. Vincin erişemediği yerlere eleman montajı, montaj arabası yardımı ile yapılır.

6. Elemanların sıkıştırılması iki adet sıkıştırma manivelası yardımı ile olur. Montaj sırasında elemanların ters monte edilmemesine dikkat edilmelidir. Elemanlar monte edilmiş durumdayken şerbet kanalı üstte olmalı ve alınlarındaki damga düz okunur olmalıdır.

7. Ytong çatı ve döşeme elemanlarında 15 cm çapa kadar bir tek delik açılabilir. Elemanların profil kısımlarından 15 cm çapa kadar donatıyı kesmeden delik açılabilir. Ytong çatı ve döşeme elemanları ancak imal edildikleri boyutlarda kullanılabilir. Firmanın bilgisi dışında plaklar özel ebatlarda kesilerek kullanılamazlar.

8. Mesnet derinliği betonarme mesnetlerde min. 7 cm, çelik mesnetlerde ise min. 5 cm olmalıdır. Çelik mesnetlere oturan Ytong çatı ve döşeme elemanları harç tabakasına gerek kalmadan monte edilirler. Her şekilde elemanların oturacağı yüzeyleri tel fırça ile temizlemek gereklidir. Açık profil mesnetler (yatık I veya U profil) harç ile doldurulmalıdır. Çelik kirişler iki açıklıktan eşit yüklenmiş bulunmalı veya kirişin burulma sonucu dönmesi veya yatay deplasmanı güvenceye alınmalıdır. Müşterek mesnet üzerinde çatı elemanlarında 10 mm, her şerbet kanalına kanal boyunca konulan donatı ile mütemadiliği sağlanır. 300 Dz çimento harç ile şerbetleme işlemi sayesinde elemanlar levha etkisi kazanır ve birbirlerine yük aktarırlar. Harç işlemi tamamlanıp sertleşmeden önce yüklerin plaklara dağılmasını sağlamak bakımından çalışmalar plakaların üzerine serilen kalaslar üzerinden yapılmalıdır.
Şerbet işleminden önce şerbet kanallarından montaj kalıntıları temizlenmeli, kanallar ıslatılmalı ve bundan sonra şerbet dökülmelidir. Bu işlem sırasında şerbetin tüm demir aksamı tamamen sarmasına dikkat edilmelidir.

Şerbet işlemi aşırı güneş veya don etkisinde yapılmamalı, nihai sertleşmesine kadar ıslak tutulmalı, üzerinde gezilmemeli, sarsıntıya maruz kalmamalıdır.

9. Montaj sırasında elemanların münferit yüklere maruz kalmaları önlenmelidir. Bunun için döşenen kısımların istif yeri olarak kullanılmasından kaçınılmalıdır. Ağır alet ve aksam mesnetler üzerine konmalı veya kalas atarak, yükün muhtelif elemanlara dağılması sağlanmalıdır. Çalışmaların mesnet üzerinden yürütülmesi tavsiye edilir.

Tablolar :
» Birim Ağırlığı - Basınç Dayanımı
» Statik Hesap Ağırlığı (kg/m²)
» Ses Yalıtım Değerleri (dB)
» Isıl İletkenlik Hesap Değeri
» Çatı ve Döşeme Plaklarının Maximum Uzunluk Tablosu (m)
» 
Yangın Dayanımı

TAŞIYICI DÜŞEY DUVAR ELEMANLARI

 
 

Boyut Toleransı : ± 2 mm
Profil Yapısı : Yarım ay biçiminde şerbet kanallı
Derz : Kanallar çimento şerbeti ile doldurulur
Alev / Yangın Direnci : Ateşe mukavim (F180-A)
Ses Direnci : 45-65 dB
Yüzey İşlemleri :
İç Yüzey : Alçı, Kireç / alçı sıvalar
Fayans/Seramik : Sıva gerekmeksizin doğrudan uygulanır.
Dış Yüzey : Endüstriyel mineral sıvalar, Hafif Sıvalar

Özellikleri ve Kullanıldığı Yerler :
Ytong Taşıyıcı Düşey Duvar Elemanları; G4 sınıfında, antikorozif çift sıra çelik donatılı olarak imal edilirler ve bu sınıfın özelliklerine sahiptirler.

Bu elemanlar;
1. En fazla 3 tam kata kadar konut ve dinamik yüklerin önemli olmadığı iş yerlerinde taşıyıcı iç ve dış duvar yapımında,
2. Ateşe dayanımlı ve ateşe yüksek dayanımlı taşıyıcı duvar yapımında,
3. Yangın duvarı yapımında,
4. Havalandırmalı dış duvarların iç tabakasının yapımında, kullanılırlar.

Elemanların yeterli kalınlığı ve malzemenin yüksek ısı yalıtım özelliği, duvarlarda her iklim bölgesinde yeterli ısı yalıtımını sağlamaktadır.

Ytong taşıyıcı düşey duvar elemanları boyuna istikamette pahlı veya pahsız ve şerbet kanallı olarak imal edilirler.

Sıvalı Taşıyıcı Düşey Duvar Elemanları, tüm kalınlıklarında F180 (yangına yüksek dayanımlı) sınıfındadır.

 
Boyutlar (cm)
Kalınlık

15

17,5

20

22,5

25

27,5

30

Max. Uzunluk

300

Standart Genişlik*

60

*Ytong Taşıyıcı Düşey Duvar Elemanları; standart genişlikleri dışında, talep edilmesi halinde 60cm’den daha küçük boyutlara kuru kesim yapılarak üretilebilmektedir.

Profil Yapısı
Ytong taşıyıcı düşey duvar elemanları, boyuna istikamette pahlı veya pahsız, şerbet kanallı olarak imal edilirler.

Taşıyıcı Düşey Duvarlarda Kat Adedi
Ytong Taşıyıcı Düşey Duvar Elemanları ile bodrum katı hariç 2., 3., 4. deprem bölgelerinde 3 tam kata kadar, yığma kargir sistemde, deprem yönetmeliğinin getirdiği önlemler içinde yapı yapılabilir. Bodrum kat hariç 2 tam kat olması halinde (1., 2., 3., 4. deprem bölgelerinde) asgari taşıyıcı duvar kalınlığı 20 cm olmalıdır.

Bodrum kat hariç 3 tam kat olması halinde zemin kat duvar kalınlığı 30 cm, 1. ve 2. katlarda düşey duvar kalınlığı en az 20 cm olmalıdır.

Taşıyıcı Düşey Duvar Temel Bağlantı Detayı 
Bu elemanların kullanıldığı yapı sistemine, genel olarak yığma sistem denilmektedir. Dolayısı ile duvarların altında ampatmanlı mütemadi temel kirişi vardır. Temel kesitlerinin belirlenmesinde arazi şartlarına bağlı bir nedenle özel bir önlem alınması gerekmeyen durumlarda genellikle Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Yönetmeliğinde önerilen tip temel kesiti dikkate alınabilir.

Temel Detayı
Ytong düşey duvar elemanları zemin kotundan yaklaşık 50 cm yukarıda, su basman kotunda temel perdeleri üzerine oturtulmalıdır. Yağmur suyunun montaj derzine dönmesini önlemek bakımından elemanların, yaklaşık 2 cm dışarıya taşırılarak damlalık teşkil edilmesi gereklidir.

Taşıyıcı Düşey Duvar Bağlantı Hatılı
Taşıyıcı iç ve dış duvarlar duvar üst kotunda betonarme hatıl ile birbirine bağlanmalıdır. Beton en az C20 sınıfında olmalı, hatılın genişliği üzerinde bulunduğu duvarın kalınlığında, yüksekliği ise en az 20 cm olmalıdır.

YTONG Taşıyıcı Düşey Duvarların Uygulanması ve Mimarı Detayları :

Uygulama
Düşey Duvar Elemanları uygulamasında; bir vinç, düşey duvar kavrayıcısı, montaj arabası, pah rendesi, Ytong testeresi ve diğer inşaat aletleri gereklidir. Tesisatların açılması için kanal açıcı, buat açıcı el aletleri kullanılır.

Elemanların istif yeri, taşıma mesafesi, kullanılacak montaj aletleri, grupların çalışma şekli ve sırası önceden planlanmalıdır.
1. Montajdan önce elemanların pahları gözden geçirilmeli, gerekiyorsa pah rendesi ile düzeltme yapılmalı, montajda temas edecek yüzeyleri temizlenmelidir. Elemanların döşeneceği zeminin düzgün ve terazide olması gerekir. Bunun için zemin ince bir çimento harç ile tesviye edilir. Zeminden yükselecek rutubete karşı, rutubet kesici kumlu bitümlü karton serilmelidir.
2. Montaja bina köşesinden başlanır. Burada iki eleman birbirine dik olarak tesbit edilir ve köşeden köşeye veya köşeden pencereye veya köşeden açıklık yönünde montaj yürütülür. Böylece, son elemanın montajında güçlük çekilmez. Montajda son elemanın kesilmesi gerekir ise o eleman kesilerek yerine uygun hale getirilir ve monte edilir.
3. Düşey duvar kavrayıcısı kullanılarak, elemanların harç tabakası üzerine rahatça oturması sağlanır. Bu şekilde harç tabakasının dağılması ve dışarıya taşması önlenir.
4. Montajın istenilen hassasiyetle yürütülmesi için ahşap bir mastar, köşeden köşeye yere tesbit edilir. Montaj bu mastara göre veher elemanın şakülü alınarak yapılır. Her yeni eleman yandaki elemana iyice sıkıştırılmalıdır. Montajdan önce,montaj hatalarını tesbit etmek için döşemeye yer yer işaret konulmalı ve montajın bu işaretlere uygun gittiği devamlı kontrol edilmelidir.
5. Duvar montajı tamamlandıktan sonra, elemanların birleşim yerlerindeki daire kesitli şerbet kanallarının şerbetleme işlemine başlanmalıdır. Önce kanallar ıslatılmalıdır. Bundan sonra elemanların üst düzeyinden yaklaşık 10 cm aşağıya kadar 300 Dz çimento şerbeti doldurulur. Üstte boş kalan10 cm’lik kısım, daha sonra hatıl betonu ile birlikte doldurulur. Özellikle bina köşelerinde ve enine duvarların bağlantı yerlerinde şerbetin basıncı ile elemanların oynamaması için, elemanların takviyesi gerekir.
6. Duvar elemanları montajdan sonra uzun süre bağlantısız ve hatılsız kalacaksa, duvar üst başlık hizasından 2-3 m’de bir takviye edilmelidir. Şerbet priz yapana kadar destekler kaldırılmamalı ve duvar üzerinde hiçbir işlem yapılmamalıdır. Üst hatıl bağlantısı için düşey şerbet kanallarına f10 mm donatı konulmalıdır. Elemanların döşeme ve hatıllara bağlanması bu filizlerle sağlanır. Köşe oluşumunda iki köşe elemanı profilden birbiri ile bağlanmadığından, elemanların birinde şerbet kanalı bulunmamaktadır. Bu eleman için gereken şerbet kanalı, kanal açıcı yardımı ile açılmalı, şerbetlenmeli ve köşe bağlantıları bağlantı demiri ile teçhiz edilmelidir.

Teknik Detaylar :
» Birim Ağırlığı - Basınç Dayanımı
» Statik Hesap Ağırlığı (kg/m²)
» Isıl Geçirgenlik Katsayısı
» Ses Yalıtım Değerleri (dB)
» Isıl İletkenlik Hesap Değeri
» 
Yangın Dayanımı

YATAY VE DÜŞEY DUVAR ELEMANLARI

 
 

Boyut Toleransı : ± 2 mm
Profil Yapısı : Lamba zıvana geçmeli
Derz : Kuru montaj yapılır
Alev / Yangın Direnci : Ateşe mukavim (F180-A)
Ses Direnci : 45-65 dB
Yüzey İşlemleri :
İç Yüzey : Alçı, Kireç / alçı sıvalar
Fayans/Seramik : Sıva gerekmeksizin doğrudan uygulanır.
Dış Yüzey : Endüstriyel mineral sıvalar, Hafif Sıvalar

Özellikler ve Kullanıldığı Yerler: 
Ytong Yatay Duvar ve Düşey Duvarları sanayi ve ticari yapıların dış ve iç duvar yapımında kullanılmak üzere imal edilirler. Elemanlar G3 sınıfında, antikorozif çift sıra çelik donatılı olarak 90 kgf/m² rüzgâr yüküne göre imal edilirler. İstek halinde daha yüksek dayanımlarda eleman üretmek mümkündür.
Ytong yatay duvar ve düşey duvar elemanları taşıyıcı yapıya (betonarme veya çelik) dıştan, içten veya kolon aralarına monte edilebilirler. Montaj işlemi, harç uygulaması gerektirmediğinden tamamen kuru montaj olup, ayrıca mevsim ve hava şartlarına bağlı olmadan yürütülebilmektedir.

Ytong duvar elemanları ile inşa edilen duvarların yangın dayanımı, taşıyıcı sistemin de aynı yangın dayanım sınıfından olmak şartı ile seçilen duvar kalınlığına bağlı olarak F90 (yangın önleyici) ile F180 (yangına yüksek dayanımlı) arasında değişmektedir.

Profil Yapısı :
Ytong yatay ve düşey duvar elemanları; boyuna istikametteki pahlı veya pahsız lamba zıvana profilli olarak imal edilirler.

Boyutlar (cm) :

Kalınlık

Max. Uzunluk

Genişlik

10

400

60

12,5

500

15 ile 30

600

Yatay duvar elemanları 3.5 - 4 metrede bir taşıyıcı yapıya mesnetlemek suretiyle istenilen yüksekliğe kadar uygulanabilir. Her yatay duvar elemanı düşey yükler altında kendi kendini taşıyıcı olduğundan pencere, kapı gibi açıklıklarda lento gibi kullanılabilirler. En alttaki yatay duvar elemanının pratik olarak yalnız kendi ağırlığından ileri gelen eğilme momentine maruz kaldığı kabul edilir.

Yatay duvar elemanları uygulamasında sarsıntısız çalışan bir vinç, Ytong yatay duvar kavrayıcısı, Ytong testeresi, pah rendesi ve diğer inşaat avadanlıkları gereklidir. Beton üzerine oturacak ilk elemanın terazide olmasına dikkat edilir. Bunun için gerekiyorsa harç dökülerek ilk eleman teraziye alınır. Diğer akslarda kontrol için önceden kolonlara kot verilmesi uygun olur. Yatay duvar montajında daha önce verilen bu kotlara bakılarak cephede yatay devam eden pahların sürekliliği sağlanmış olur.

Yatay ve düşey duvar elemanları lamba ve zıvana profilli olarak imal edildiklerinden kuru monte edilirler. Montaj için gerekli montaj elemanları hazırlandıktan sonra yatay veya düşey duvar kavrayıcısı ve bir vinç yardımı ile montaja başlanır. Hiç bir zaman askıdaki elemanın altında çalışılmaz. Yerine monte edilen her eleman önce kolonlara tesbit edilmelidir. Montaj sırası, vinç yeri ve istiflemenin durumu önceden dikkatle planlanır.

Çatı saçağı veya konsol olan yapılarda, yatay duvar montajı tamamlandıktan sonra çatı montajı yapılır.

Yatay duvar elemanlarının taşıyıcı yapıya bağlantıları, dış etkilerle, rüzgar basınç ve emmesini, deprem etkisini emniyetle karşılayacak şekilde olmalıdır.

Yatay duvar elemanlarının alınlarında meydana gelen düşey derzler daimi elastik kalan ve su geçirimsiz derz dolgu malzemeleri ile doldurulur. Aynı şey Ytong elemanları ile yapının diğer elemanları arasında meydana gelen derzler için de geçerlidir.

Montajdan önce elemanların pahlarının pah rendesi ile düzeltilmesi, lamba zıvana profillerin temizlenerek gözden geçirilmesi tavsiye olunur.

Teknik Detaylar :
» Birim Ağırlığı - Basınç Dayanımı
» Statik Hesap Ağırlığı (kg/m²)
» Isıl Geçirgenlik Katsayısı
» Ses Yalıtım Değerleri (dB)
» Isıl İletkenlik Hesap Değeri
» 
Taşıyıcı Olmayan Duvarların Yangın Dayanım Grupları

YTONG BÖLME PANOLARI

 
 

Boyut Toleransı : ± 2 mm
Profil Yapısı :Düz ve lamba zıvana profilli
Derz : Kuru montaj veya düz olduğunda Ytong Örgü Tutkalı ile
Alev / Yangın Direnci : Ateşe mukavim (F180-A)
Ses Direnci : 45–65 dB
Yüzey İşlemleri:
İç Yüzey :
 Alçı, Kireç/alçı sıvalar
Fayans / Seramik : Sıva gerekmeksizin doğrudan uygulanır.

Özellikler ve Kullanıldığı Yerler :
10 cm kalınlıktan 30 cm kalınlığa ve en fazla 6 m boya kadar üretilen yapı elemanları olup 90 kg/m² rüzgâr yüküne dayanıklıdır. Karkas yapıların dolgu duvarı olarak kullanılmaktadır.

Ytong Bölme Panolarının Uygulanması :
Bölme elemanlarının uygulanmasında sıkıştırma manivelası, gerektiğinde pah rendesi, kanal açıcı, buat açıcı ve diğer aletler kullanılır.

Tutkallı Montaj : Düz profilli elemanlarda uygulanmaktadır.
Kuru montaj : Lamba zıvana profilli elemanlarda uygulanmaktadır.

1. Bölme elemanları şantiyede kurallara uygun olarak palet üzerinde, montaj mahallinde ise kılıcına istif edilmelidir.
2. Montaj yapılacak tavana 50x50x5’lik köşebent veya duvar kalınlığına uygun “U” profil tespit edilir.
3. Tutkal, tarifine uygun hazırlanır.
4. 20 dakika beklendikten sonra, montajı yapılacak elemanın kalınlığı oluşturan yüzüne, taşmayacak şekilde sürülür.
5. Eleman sıkıştırma manivelası yardımı ile tavandaki yuvaya oturtularak alttan ahşap kamalarla sıkıştırılır.

Teknik Detaylar :
» Birim Ağırlığı - Basınç Dayanımı
» Statik Hesap Ağırlığı (kg/m²)
» Isıl Geçirgenlik Katsayısı
» Ses Yalıtım Değerleri (dB)
» Isıl İletkenlik Hesap Değeri
» 
Taşıyıcı Olmayan Duvarların Yangın Dayanım Grupları 

LENTOLAR

 
 

Boyut Toleransı : ± 2 mm
Profil Yapısı : Düz
Derz : Ytong Örgü Tutkalı (1–3 mm kalınlık) - Kireç, Çimento derz harcı (20 mm kalınlık)
Alev / Yangın Direnci : Ateşe mukavim (F180-A)
Ses Direnci : 45–65 dB
Yüzey İşlemleri:
İç Yüzey :
 Alçı, Kireç/alçı sıvalar
Fayans / Seramik : Sıva gerekmeksizin doğrudan uygulanır.
Dış Yüzey : Endüstriyel mineral sıvalar, Hafif Sıvalar

Özellikleri ve Kullanıldığı Yerler: 
Ytong duvarların bünyesinde ısı köprüsü oluşturan beton lentoların yerine kullanılmaktadır. Böylece dış duvarlarda yer alan beton lentoların iç yüzeylerinde zaman içinde yoğuşma ve küflenme sonucu ortaya çıkan yapı hasarları ortadan kalkmaktadır.

Ytong lentoları ile birlikte homojen bir görüntü ve yapıya sahip olan Ytong duvarlar, ısı geçirgenliği, buhar geçirgenlik direnci ve hacim sabitliği açısından bir bütünlük oluşturmaktadır.

Ytong lentoların boyutları Ytong duvar bloklarının boyutları ile uyumludur. Böylece duvar örgüsü sırasında kolaylıkla duvara monte edilebilirler.

Ytong lentoları çelik hasır ile donatılmışlardır.

Ytong lento uygulamaları :
1. Kapı ve pencere üstlerinde kullanılan ve donatılı olarak üretilen Ytong Lentolar her iki tarafa da eşit bindirme payı ile yerleştirilmelidir.
2. Taşıyıcı olmayan ve taşıyıcı olan lentolar en az 20 cm bindirme payı olacak biçimde Ytong Tutkalı veya çimento harç ile mesnetlenmelidir.
3. Lentoların oturtulduğu karşılıklı duvarlar eşit yükseklikte olmalıdır.
4. Lentolar pencere ve kapı kasasına kesinlikle oturtulmamalıdır.

Ürün Çeşitleri ve Boyutlar :
a- Taşıyıcı Olmayan Lentolar Taşıyıcı olmayan duvarların kapı ve pencere geçişlerinde dolgu maksadı ile ve yapıya mimari estetik kazandırmak için kullanılırlar. Projeye göre çok çeşitli şekil ve boyutlarda üretilebilmektedir.

Taşıyıcı Olmayan Lento Boyutları :

  Boyutlar cm  

Maksimum Net Açıklık cm

Uzunluk
cm

Yükseklik
cm

Kalınlık
cm

Duvar Bini
Payları cm

150

190

25

10

20

200

250

25

12,5

25

250

300

25

15

25

300

360

25

17,5

30

300

360

25

20

30

300

360

25

22,5

30

300

360

25

25

30

b- Taşıyıcı Lento Boyutları : 
Taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan Ytong duvarların 175 cm kadar açıklıklarının geçisinde kullanılır

  Boyutlar cm    

Maksimum Net Açıklık cm

Uzunluk

Yükseklik

Kalınlık

Taşıma Gücü
kg/m

Birim Ağırlık
kg/adet

110

150 25

15

1800

47

135

175 25

15

1250

55

150

200 25

15

1250

63

110

150 25

17.5

1800

55

135

175 25

17.5

1300

64

150

200 25

17.5

1400

74

110

150 25

20

1800

63

135 175 25 20 1300 74
150 200 25 20 1400 84
175 225 25 20 1300 95

SÖVELER

 
 

Boyut Toleransı : ± 2 mm
Profil Yapısı : Düz ve Lamba zıvana geçmeli
Derz : Ytong Örgü Tutkalı (1–3 mm kalınlık) - Kireç, Çimento derz harcı (20 mm kalınlık)
Alev / Yangın Direnci : Ateşe mukavim (F180-A)
Ses Direnci : 45-65 dB
Yüzey İşlemleri :
İç Yüzey : Alçı, Kireç/alçı sıvalar
Fayans/Seramik : Sıva gerekmeksizin doğrudan uygulanır.
Dış Yüzey : Endüstriyel mineral sıvalar, Hafif Sıvalar

Özellikleri ve Kullanıldığı Yerler :
Ytong söveleri; kapı ve pencerelerde, mimari estetik sağlamak amacıyla yatay ve düşey olarak kullanılırlar.
Dış duvarlarda yer alan beton lentoların iç yüzeylerinde zaman içinde yoğuşma ve küflenme sonucu ortaya çıkan yapı hasarları, Ytong lento ve sövelerinin kullanılması ile ortadan kalkmaktadır.

Ytong lentoları ve söveleri ile birlikte homojen bir görüntü ve yapıya sahip olan Ytong duvarlar gerek ısı geçirgenliği ve buhar geçirgenlik direnci gerek hacim sabitliği açısından bir bütünlük oluşturmaktadır.

Taşıyıcı olmayan söveler, G3 sınıfında donatılı olarak maksimum 6 m olmak üzere 1 cm ara ile her boyda ve projenin gereklerine göre çok çeşitli şekillerde üretilebilmektedir.

Söveler, Ytong Örgü Tutkalı ve çiviler ile yan duvarlara ve lentoya kolayca monte edilirler. Montajdan sonra söveler su terazisi ile kontrol edilmelidir.

YTONG DONATILI ELEMANLARI EL VE MONTAJ ALETLERİ

 
 

Sapan :
Donatılı malzemeyi paket halinde kaldırmaya yarar. Takriben 25 kg ağırlığında çelik halat ve korniyerden meydana gelir. Azami taşıma gücü 1.500 kg’dır.

Yatay duvar kavrayıcısı :
Yatay duvar elemanlarının kaldırılmasında ve montajında kullanılır. 10 – 25 cm eleman kalınlıklarında çalışır. Takriben 23 kg ağırlığında olup azami kaldırma gücü 750 kg’dır.

Çatı ve döşeme elemanı kavrayıcısı :
Çatı ve döşeme elemanlarının kaldırılması ve montajında kullanılır. Takriben 100 kg ağırlığında olup azami kaldırma gücü 750 kg’dır.

Düşey duvar montaj arabası :
Taşıyıcı düşey duvar elemanlarının montaj yerine yatay taşınmasında ve montajında kullanılır. Takriben 54 kg ağırlığında olup azami taşıma gücü 250 kg’dır.

Çatı ve döşeme elemanı montaj arabası :
Çatı ve döşeme elemanlarının montaj yerine yatay taşınmasında ve montajında kullanılır. Takriben 70kg ağırlığında olup azami taşıma gücü 325 kg’dır.

Çatı ve döşeme elemanı sıkıştırma manivelası :
Mesnetlere konulan çatı ve döşeme elemanlarının (lamba zıvana) birbirine geçmesi ve düzgün bir montaj için sıkıştırma işleminde kullanılır.

Montaj manivelası :
Bölme elemanlarının montajı sırasında, bölme panosu ile döşeme arasına ahşap takoz sıkıştırma ve elemanı teraziye alma işleminde kullanılır.

Pah rendesi : 
Pahlı elemanların montaj öncesi pahlarının düzeltilmesinde veya ilave pah açılması işlerinde kullanılır. YTONG donatılı elemanları el ve montaj aletleri.