Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
ZİYARETÇİ SAYIMIZ

Online : 3

Bugün : 174

Dün: 189

Bu Ay : 6318

Toplam: 241773

Bağlantılar & Faydalı Linkler
DIŞ CEPHE ISI YALITIM UYGULAMALARI

 ♦ weber mantolama sistemi


Dış cephe ısı yalıtım sistemleri

• ETAG 004*'e uygun olarak test edilmiştir.
• Isıtma ve soğutma giderlerinden tasarruf sağlar.
• Binayı tüm dış etkenlerden koruyarak, ömrünü uzatır.
• Bina içindeki nemi dengeleyerek, konforlu mekanlar yaratır.
• Uzun yıllar boyunca dış cephe tadilatı gerektirmez.

KULLANIM

> UYGULAMA ALANI

Müstakil ev, toplu konut vb. tüm yapıların dışarıdan ısı yalıtımının sağlanmasında kullanılır.

> UYGULAMA YÜZEYLERİ

Dış cepheler :
- Tuğla,
- Gazbeton,
- Brüt beton,
- Çimento bazlı sıva,
- Ahşap levha.

> UYGUN SON KAT SEÇENEKLERİ

weber mantolama sistemi uygulanmış yüzeylere, son kat olarak weber hazır renkli sıvaları ve kaplamaları uygulanabilir.

UYGULAMA SINIRI

- Islak ve nemli yüzeylere kesinlikle uygulanmaz.
- Gevşek ve düşük dirençli yüzeylerde uygulanmaz.
- Son kat kaplamalar için renk seçimi yapılırken fazla koyu renkler tercih edilmemelidir.

PERFORMANS

weber mantolama sistemi dış cephe ısı yalıtım sistemleri EOTA (European Organisation for Technical Approvals) ETAG 004*'e göre test edilmiştir.

REFERANS STANDARTLARI

- TS 13499
- TS 13500

UYARILAR VE ÖNERILER

- Özellikle tadilatlarda; cam, ahşap, alüminyum ve diğer mevcut yapı elemanları örtülerek korunmalıdır.
- Mantolama yapılacak yüzeylerde döşemeler ve sıvalar kurumuş olmalıdır.
- Binalarda nem ve rutubet önlenmiş olmalıdır.
- Yağmur olukları, son katı uygulanmış sistemden en az 5 cm. dışarıda olacak şekilde, yalıtım uygulamasından önce inşa edilmelidir.
- İskele kullanımlarında, iskele kelepçelerinin uzunluğu sistem kalınlığına uygun olmalıdır.
- İskele kelepçeleri için açılan deliklerden (deliklerin eğri açılması vb.) su sızmamasına dikkat edilmelidir.
- Cepheyi güneş, yağmur ve rüzgardan korumak için iskele ağı kullanılmalıdır.
- İşçilik kalitesini arttırmak ve ısı yalıtım sisteminin ömrünü uzatmak amacıyla özellikle dilatasyon derzleri, kapı-pencere kasaları ve lentoları gibi riskli  bölgelerde weber mantolama sistemi profillerinin kullanılması önerilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzey böcek, kemirgen hayvanlar vb. yerleşmiş canlılar ve yuvalarından mutlaka arındırılmalıdır.
- Toprakaltı, subasman seviyesi veya suya maruz bölümlerde su yalıtımı için gerekli önlemler alınmalıdır.
- Bina veya cephenin yüzeyine yatay ve dikey olarak ip çekilerek hizalanmalıdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

- Ortam Sıcaklığı : +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda, güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.


UYGULAMA

 Subasman profilinin yerleştirilmesi

 → İpinde ve terazisinde olmasına dikkat edilerek, kullanılan yalıtım levhasının kalınlığına göre seçilen subasman profili, en fazla 50 cm. aralıklarla subasman profili montaj seti (SMS01) yardımı ile yüzeye sabitlenir. Ayrıca, duvar ile subasman profili arasındaki girinti ve ıkıntıları gidermek amacıyla farklı kalınlıklardaki plastik takozlar (ST003/ST005/ST008/ST010) kullanılabilir.

 → Köşe bağlantıları ise, subasman profillerinin köşeye uygun olarak açılı kesilmesiyle oluşturulur.

 Isı yalıtım levhalarının döşenmesi

♦ Yapıştırma harcının hazırlanması

Çimento esaslı yapıştırma harçları weber.therm 310 ve weber.therm A1 25 kg’lık bir torbaya ortalama 6 lt. kadar su eklenerek düşük devirli bir mikser veya mala yardımıyla topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Hazırlanan harç uygulama öncesinde 10 dakika dinlendirildikten sonra bir kez daha karıştırılıp, uygulamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi 2 saattir. Akrilik esaslı yapıştırıcı weber.therm flex ise kullanıma hazırdır ve uygulanmadan önce yayılmasını kolaylaştırmak için düşük devirli bir mikser veya mala yardımıyla iyice karıştırılmalıdır. İzocam Manto Yalıtım Levhalarının (Manto Taşyünü, Manto İzopor, Manto İzopor Plus, Manto Foamboard) yapıştırılmasında, her iki ürün için farklı metodlar kullanılmalıdır.

 Noktasal yapıştırma metodu

Çimento esaslı weber.therm grubu yapıştırma harçları, yalıtım levhasını çevreleyecek şekilde kenarlardan 5 mm. kalmasına dikkat edilerek çepeçevre uygulanmalıdır. Ortada kalan bölüme 3 büyük parça harç noktasal olarak uygulanır. İzocam Manto Levhası yüzey alanının %40’ının yapıştırıcı ile kaplanmış olmasına dikkat edilmelidir.

Dişli mala metodu

Akrilik esaslı weber.therm flex, dişli çelik mala yardımıyla yüzeye veya İzocam Manto Yalıtım Levhasına tamamen yayılmalıdır. Bu yöntem, uygulama yapılacak yüzeyin çok düzgün olduğu durumlarda, çimento esaslı weber.therm grubu yapıştırma harçları için de tercih edilebilir. Her iki yapıştırma metodunda da iletken görevi görmemesi amacıyla derzlere yapıştırıcı taşırılmamasına dikkat edilmelidir. 

 Isı yalıtım levhalarının yerleştirilmesi

 - İzocam Manto Yalıtım Levhaları duvarın alt kısmından başlanarak yukarı doğru aralıksız ve şaşırtmalı olarak döşenir. Levhaların düzgün döşenmesine ve kenarların zedelenmemesine dikkat edilmelidir. Hasarlı levhalar kullanılmamalı, kenarları aşınmış levhalar ise uygulama öncesinde törpüleme işlemine tabi tutulmalıdır.

- Yapıştırıcı uygulandıktan sonra yalıtım levhaları, duvar yüzeyine bitiştirilerek yerleştirilir. Yerleştirme esnasında, levhalar arasında mümkün olduğunca boşluk bırakılmamalıdır. İnce boşluklar SB002 / SB004 ısı yalıtım bandı veya köpük kullanılarak doldurulmalı, 4 mm.’den daha büyük aralıklar mutlaka aynı tip ısı yalıtım malzemesi kullanılarak kapatılmalıdır.

 - Şaşırtma için köşelerde sadece tüm ve yarım levhalar kullanılmalı, şaşırtma ayarı için gerekebilecek yarımdan küçük parçaların köşelere denk gelmemesine dikkat edilmelidir.

- Yüzey dışına çıkan levhaların kenarları yapıştırıcı kuruduktan sonra düzeltilmelidir. Balkon altı, lento vb. bina çıkmalarında yatay ısı yalıtım         levhaları, ona dik gelen ısı yalıtım levhası ile örtülecek şekilde yerleştirilmelidir. EPS ile yapılan uygulamalarda toleranslar dahilindeki yüzey taşmaları törpülenmelidir. 

-  İzocam Manto Yalıtım Levhaları yerleştirilirken yüzeydeki pencere vb. boşluklara dikkat edilmelidir. Bu bölümler çatlamaya karşı riskli bölgeler olduğundan ısı yalıtım levhaları tam levhadan L şeklinde kesilmek sureti ile köşe çıkartılarak yerleştirilmelidir. Pencere ve kapılarda, ısı yalıtım levhaları kaba yapının dışına taşacak şekilde yerleştirilmeli, yapıştırıcı kuruduktan sonra ısı yalıtım sistemi ile kapı-pencere kasası arasına kapı pencere profili (TKP01) ya da ısı yalıtım bandı (SB002 / SB004) yerleştirildikten sonra fazlalıklar kesilmelidir.

♦ Yalıtım levhalarının dübellenmesi

♦ Dübel sayısı

Dübellemenin amacı sistemin rüzgar ve türbülans etkilerinden zarar görmesini engellemektir. Genellikle, uygulamalarda kullanılacak dübel sayısı 6 dübel/m2 esas alınarak hesaplanır. Ancak m2 başına kullanılması gereken ideal dübel sayısını bina yüksekliği ve bina çevresindeki çevre koşulları belirlemelidir. Özellikle bina kenarlarında, rüzgarın kuvvetinden dolayı kullanılacak dübel sayısı önem taşır. Binanın cephe yüksekliği genişliğinden büyükse, kenar alanı genişliğin %10’u olarak hesaplanır. Eğer yükseklik genişlikten küçük veya aynıysa, kenar alanı yüksekliğin %10 u olarak hesaplanır. Kenar alanın 1 metreden daha az hesaplandığı durumlarda kenar alan 1 metre kabul edilmelidir. Tablo 1’deki bilgiler yüksekliği 50 metreye kadar olan binalar içindir, rüzgar hızı ise 135 km/h olarak sınırlandırılmıştır. 

 

 ♦ Dübel şeması

 - Dübeller yerleştirilirken en çok tercih edilen yöntem, İzocam Manto Yalıtım Levhasının ortasında ve tüm ek yerlerine gelecek şekilde dübellerin yerleştirilmesidir.

-  Bir diğer yöntem ise her levhaya üçer dübel yerleştirilmesidir.Dübeller yerleştirilirken levha kenarlarından 5’er cm. kadar mesafe bırakılmalıdır. 

 

- Ayrıca kenar alanlarında uygulama, köşelerden yatayda en fazla 40 cm., dübeller arasında yukarıdan aşağıya ise 25 cm. olacak şekilde gerçekleştirilmelidir. 

 - Pencere kenarlarında ise dübelleme, levhaların yüzeyden kopma riskini önleyecek şekilde yapılmalıdır.

 Dübelleme

 Dübelleme, yapıştırıcının yeterince kuruduğu tespit edildikten sonra, yüzeyde çıkıntı yaratmayacak şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu süre 20°C ortam sıcaklığında 24 saattir. Kullanılacak dübel seçimi ve açılması gerekli         derinliğin tespiti göz önüne alınarak, uygulamanın yapılacağı duvarın özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Dübellerin sağlam yerleşmesi sağlanmalı, sağlam yerleştirilmemiş dübel çıkarılarak yanına yeni dübel çakılmalıdır. Açık kalan delik aynı tür ısı yalıtım malzemesi ile doldurulmalıdır. Fayans ve sağlam olmayan sıvalı yüzeyler dübelleme işlemi için uygun değildir.

♦ Bina köşelerinin oluşturulması

Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında, köşelerin çatlama riski en yüksek olan ve aynı zamanda mekanik zorlamalara en fazla maruz kalan bölgelerden olması nedeniyle köşe profilleri kullanılmalıdır. terratherm-manto sisteminde, alüminyum  (AKP01) ve kendinden fileli PVC (TKP02/TKP03) olmak üzere 2 çeşit köşe profili bulunmaktadır. Kendinden fileli profilleri kullanmak işçilik ve zamandan kazandırdığı gibi, yanlış uygulama riskini de en aza indirmektedir.

 Filesiz alüminyum köşe profili uygulaması

Alüminyum köşe profilleri (AKP01) köşelere çimento esaslı weber.therm  grubu yüzey sıvaları ve akrilik esaslı yüzey sıvası weber.therm flex ile yerleştirilir ve üzerine donatı filesi (GFT01) köşelerden en az 20 cm. dönecek şekilde uygulanır. Tüm yüzeye uygulanan donatı filesi en az  10 cm. bu uygulamanın üzerine bindirilir.

  

 Kendinden fileli köşe profili uygulaması

Kendinden fileli köşe profilleri (AKPF2 / RKP01 / TKP02 ) yüzeye yerleştirilirken, köşe profilinin genişliğinde ince bir kat weber.therm 320 / weber.therm B1 / weber.therm flex uygulanır, profil üzerine yerleştirilir ve şekilde belirtildiği gibi üzerine donatı filesi uygulanır.

♦ Damlalıklı köşe profillerinin yerleştirilmesi

Damlalıklı köşe profilleri (TDP04), köşelere weber.therm 320 / weber.therm B1 / weber.therm flex yardımıyla sabitlenir ve üzerine donatı filesi ( GFT01) yerleştirilir.

Yerleştirme sırasında profilin terazisinde olmasına dikkat edilmelidir.

♦ Dilatasyon profillerinin yerleştirilmesi

Yapıdaki mevcut dilatasyon derzleri, dış cephe ısı yalıtım sisteminde de korunmalı, kesinlikle sıva ve yapıştırıcı gibi malzemelerle kapatılmamalı; bu bölümlerde dilatasyon profilleri kullanılmalıdır. Dilatasyon derzinin iki yanına ince bir kat weber.therm 320 / weber.therm B1 / weber.therm flex uygulanır, profil yerleştirilir ve donatı filesi, dilatasyon profili uygulama detayında gösterildiği gibi fileli kısımların üzerine binecek şekilde uygulanır. Dilatasyon profillerinin (DPT01/DPT02) ek yerlerinde, yukarıdaki profil üstte kalacak şekilde en az 10 cm. birbiri üzerine bindirme yapılmalıdır.

♦ Fuga profillerinin yerleştirilmesi

İzocam Manto Yalıtım Levhaları, aralarında arzu edilen derz boyutu kadar boşluk bırakılarak döşenir. Derzin arkada kalan bölümüne, ısı yalıtımın sürekliliğini sağlamak amacıyla, uygun boyuttaki ısı yalıtım bandı (SB002 / SB004) yerleştirilir. Yalıtım bandı uygulamasından sonra derz aralarına fuga profilleri(PFP030 / PFP050), weber.therm 320 / weber.therm B1 / weber.therm flex yardımıyla yerleştirilir. Yüzeydeki donatı filesi, profil kenarlarının üzerlerine bindirilir ve üzeri sıvanır. Profillerin terazisinde ve özellikle köşelerde gönyesinde olmasına dikkat edilmelidir. Arzu edildiği takdirde, fuga profillerinin üzerleri boyanarak dekoratif görünüm kazandırılılabilir.

♦ Kapı-pencere profillerinin yerleştirilmesi

Kapı veya pencere kasası ile ısı yalıtım levhasının  arasına kapı pencere profili uygulama detayında gösterildiği şekilde (TKP01) yerleştirilir. Profilin fileli kısmı weber.therm 320 - weber.therm B1 - weber.therm flex yardımıyla duvara sabitlenir. Son kat uygulama sonrasında koruyucu kağıt bant çıkarılıp, temiz bir yüzey elde edilebileceği gibi, kağıt bandın yapışık olduğu PVC kolayca kırılarak profilden tamamen koparılabilir.

♦ Sıva ve donatı filesi uygulaması

İzocam Manto Yalıtım Levhalarının yapıştırma ve dübellenmesi işlemlerinden sonra yüzey sıvası uygulamasına geçilebilir. Uygulama için terratherm-manto sistemlerinde kullanılan çimento esaslı yüzey sıvası weber.therm 320, weber.therm B1 25 kg’lık bir torbaya ortalama 6 lt. su eklenerek tercihen düşük devirli bir mikser veya mala yardımıyla karıştırılır. Hazırlanan harç uygulama öncesinde 10 dakika dinlendirildikten sonra bir kez  daha karıştırılıp çelik mala yardımıyla yüzeye uygulanır. Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi 2 saattir.

 

Akrilik esaslı yüzey sıvası weber.therm flex ile sıva işlemi için ağırlıkça %30'a kadar portland çimentosu ilave edilerek düşük devirli bir mikser veya mala ile iyice karıştırılarak hazırlanan harç kullanılır. Harç yüzeye çelik mala ile çekilir. Yüzey sıvasının uygulama kalınlığı her bir katta en fazla  2 mm. olmalı, toplam iki katta 4 mm.’yi geçmemelidir. Her iki tip yüzey sıvası için de, henüz kurumamış sıvanın üzerine donatı filesi, yukarıdan aşağıya doğru, bastırılarak ve iyice gerilerek, katlanmadan ve yalıtım levhasından tüm yüzeye eşit uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmelidir. Birleşim yerlerinde donatı filesi, her zaman 10 cm. üst üste bindirilerek uygulanmalıdır

Filesiz köşe profili kullanılması halinde köşelerde donatı filesi en az 10-20 cm. döndürülmelidir. Kapı ve pencere köşelerinde ikinci bir kat donatı filesi ayrıca çapraz olarak yerleştirilir. İkinci kat sıva uygulamasına 3-4 saat ( 20oC ortam sıcaklığında ) sonra geçilmelidir. Uygulama sonrasında yüzey, dış cephe kaplamasına uygun hale gelmiş olacaktır.

♦ Dekoratif dış cephe profillerinin yerleştirilmesi

Çimento esaslı weber.therm 310 / weber.therm B1 akrilik esaslı weber.therm flex, ince dişli bir mala ile dekoratif dış cephe profillerinin arkasına sürülür ve profiller yüzeye sabitlenir. Birleşim yerleri elastik tesviye macunu ile düzeltilir. Üzeri saçak vb. şekilde kapalı olmayan bölümlerde, profillerin sadece üst kısımlarına ince bir tabaka silikon uygulaması önerilir. Arzu edildiği takdirde profillerin üzerleri dış cepheler için uygun bir boya ile (weber.tex XR, weber.tex XT, weber. SL 100) boyanabilir.

 Son kat kaplama uygulaması

Yüzey sıvası olarak weber.therm 320 / weber.therm B1 kullanılması durumunda son kat kaplama uygulamasına, sıva uygulamasından en az yedi gün sonra geçilmelidir. Bu süre weber.therm flex için 2-3 gündür (20oC ortam sıcaklığında). Son kat uygulaması tavsiye edilen uygulama şartlarına uygun olarak gerçekleştirmelidir.

 

♦ weber.therm 310
Isı yalıtım sistemleri için uygulama özellikleri geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırma harcı

 weber.therm 320
Isı yalıtım sistemleri için uygulama özellikleri geliştirilmiş çimento esaslı yüzey sıvası

♦ weber.therm A1
Isı yalıtım sistemleri için çimento esaslı yapıştırma harcı

 weber.therm B1
Isı yalıtım levhaları için çimento esaslı yüzey sıvası

♦ weber.therm flex
Organik polimer esaslı ısı yalıtım levhası yapıştırıcısı ve sıvas